Телефон священника: 8 (950) 222-44-50

Начало исповеди в 08:00, начало литургии в 08:30.