Телефон священника: 8 (950) 222-44-50

Начало исповеди с 09:00, начало литургии в 10:00